Claustro de profesores

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

A

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

B

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

A

Dna. Nerea Docampo Durán

B

Dna. María Troitiño Cachafeiro

A

Dna. Carmen Sánchez Rey

B

Dna. Mª Jesús Carracedo Goldar

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

PRIMEIRO

A

Dna. Mª Isabel Novás Ferrín

B

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

SEGUNDO

A

Dna. Mª Carmen Carbia Fojo

B

Dna. Helena Villar Rosende

TERCEIRO

A

Dna. Raquel Rey Asorey

B

Dna. María Lourdes García Méndez

C

Dna. Dolores Pérez Troitiño

CUARTO

A

Dna. María Celestina Tato Campos

B

Dna. Sonia Barcala Sanmarco

QUINTO

A

Dna. María Troitiño Goldar

B

Dna. María Dolores Carracedo Fandiño

SEXTO

A

Dna. Lorena Lijó Villanustre

B

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Trilla Segura

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Laura Villanueva Peón

Orientación

Dna. María Clavel Garabal Fariña

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Cristina Alonso Mosquera

Apoio Infantil

Dna. Mª Carmen Vázquez Barreiro

Relixión