Claustro de profesores

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

A

Dna. Mª Isabel Novás Ferrín

B

Dna. María Troitiño Cachafeiro

A

Dna. Carmen Sánchez Rey

B

Dna. Mª Jesús Carracedo Goldar

A

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

B

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

PRIMEIRO

A

Dna. Verónica Pereiras Filloy

B

Dna. Helena Villar Rosende

SEGUNDO

A

Dna. Mª Carmen Carbia Fojo

B

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

C

Dna. Mª Teresa Valcárcel Rodríguez

TERCEIRO

A

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

B

Dna. Ana Mª Picado Rodríguez

CUARTO

A

Dna. María Balado Souto

B

Dna. Dolores Pérez Troitiño

QUINTO

A

Dna. Fco. José Domínguez Vázquez

B

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

SEXTO

A

Dna. María Troitiño Goldar

B

Dna. María Dolores Carracedo Fandiño

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Trilla Segura

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Patricia Sevilla Sampedro

Orientación

Dna. María Clavel Garabal Fariña

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Mª Lourdes García Méndez

Apoio Infantil

Dna. Mª Carmen Vázquez Barreiro

Relixión