Equipos docentes

Equipos


EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 D. José Manuel Reboredo Baños

 

TIC

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. María Trilla Segura

Dna. María Clavel Garabal Fariña

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 Dna. María Blanco Corral

 

BIBLIOTECA

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

Dna. Nerea Docampo Durán

Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

Dna. Sonia Barcala Sanmarco

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. Raquel Rey Asorey

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

Dna. María Dolores Carracedo Fandiño

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

Dna. Sonia Barcala Sanmarco

3º CICLO

Dna. Lorena Lijó Villanustre

ACTIV. EXTRAESCOLARES

Dna. María lourdes García Méndez

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

ABALAR/E-DIXGAL

D. José Manuel Reboredo Baños

SECCIÓN BILINGÜE

Dna. María Trilla Segura

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

DEPORTES

D. Jorge Barros Vinseiro

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Laura Villanueva Peón

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Sonia Barcala Sanmarco

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Lorena Lijó Villanustre

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Laura Villanueva Peón

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

XEFA

Dna. Laura Villanueva Peón

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. Donia Barcala Sanmarco

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Lorena Lijó Villanustre

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

EDUC. INFANTIL

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

Dna. María Troitiño Cachafeiro

1º CICLO E. P.

Dna. Helena Villar Rosende

Dna. Isabel Novás Ferrín

2º CICLO E. P.

Dna. María Celestina Tato Campos

Dna. Dolores Pérez Troitiño

3º CICLO E. P.

Dna Lorena Lijó Villanustre

Dna. María Troitiño Goldar

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

Dna. Cristina Alonso Mosquera

Dna. María Troitiño Goldar

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. Mª del Carmen Vázquez Barreiro

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

COORDINADOR

Dna. María Lourdes García Méndez

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

CARGO

NOME

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. María Montserrat Uzal Puente

TITORA 3º EP

Dna. Dolores Pérez Troitiño

TITORA 6º EP

Dna. Lorena Lijó Villanustre

ORIENTADORA

Dna. Laura Villanueva Peón