Persoal non docente

CARGO

NOME

CONSERXE

D. Rafael Manuel Cardona Constenla

ADMNISTRATIVA

Dna. Montserrat Carracedo Goldar

COIDADORA

Dna. Anastasia Pissanidu Iglesias