Nota Consellería

Última nota informativa recibida da Consellería. Estamos á espera de novas instrucións despois da reunión do Ministerio coas CCAA e da Conselleira coa Xunta  Autonómica de Directores que terán lugar mañá mércores.

Premer sobre a icona

icono.inform

Admisión/matrícula 2020/21

Admision20-21

MOI  IMORTANTE:

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

Os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado en cursar estudos no CEIP de Figueiroa, formalizarán a súa solicitude neste centro.

Prazos:

Dado que no CEIP de Figueiroa o 20 de marzo é día non lectivo, os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:

  • Sede Electrónica da Xunta de Galicia (non se contemplan as festas laborais de carácter local): do 1 ao 20 de marzo de 2020.
  • Solicitudes presentadas de forma presencial no propio centro que se solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que establece a Lei de Procedemento Administrativo Común: ata o día 23 de marzo de 2020 (dado que a aplicación admisionalumnado admitirá o rexistro das solicitudes que se dirixan a aqueles centros nos que o día 20 non foi lectivo).

Opcións de presentación das solicitudes:

A solicitude será única e poderase presentar:

  • de forma presencial no centro educativo que a rexistrará.  Prazo ata o 23 de marzo de 2020
  • ou de forma electrónica a través da aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Prazo ata o 20 de marzo de 2020

 

Modelo solicitude admisión (ED550B).

Lexislación e información:

 

 

 As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas poderán consultarse na aplicación admisionalumnado ou no propio centro.

  icono.inform  carpeta     carpeta 
Normativa Anexo II Vacantes